เทศบาลน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน  ป้องกันยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้นำมีธรรมาภิบาล  การสื่อสารทันสมัย  ก้าวไกลการศึกษา  พัฒนาอาชีพทั่วถึง  ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหัวสำโรง  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ขอเชิญ หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด ในเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง เข้าร่วมฝึกอบรมการดูแลตนเองและลูกหลังคลอด ...
ขอเชิญผู้ป่วยทางจิตเวช ผู้ดูแล และ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง เข้าร่วมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยทางจิตเว ...
ขอเชิญร่วมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ณ อาคารอเนกประสงค์หอประชุมโรงเรียนวัดหัวสำโรง ในว ...
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง ร่วมกับพนักงงานจากบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกันแห่ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ สายบ้านเกาะแก้ว - คลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง 
      ด้วยเทศบาลตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ สายบ้
ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน ๆ ละ 4 วัน 
      ด้วย เทศบาลตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน ๆ ละ 4 วัน เพื่อใช้ในโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ผ
ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ สายบ้านนายแห้ง - บ้านครูปั่น หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง 
      ด้วยเทศบาลตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ สายบ้านนายแห้ง - บ้านครูปั่น หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาวรวม 470 เมตร โดยขุดฝังท่อระบายน้ำ คส
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำ...     จำนวนผู้เข้าชม 274 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริการส่วนต...     จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริการส่วนต...     จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง
อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความส...     จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2557 อบต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา...     จำนวนผู้เข้าชม 162 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ...     จำนวนผู้เข้าชม 222 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร...     จำนวนผู้เข้าชม 258 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น...     จำนวนผู้เข้าชม 202 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยกตัญญสูตร ช่วงบ้านลุงแดงถึงสวนนายบัญญัติ หมู่ที่ 1...     จำนวนผู้เข้าชม 239 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยคนดี ช่วงบ้านนายหนู เสน่หา หมู่ที่ 5...     จำนวนผู้เข้าชม 235 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และ
   ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อสายบ้า
   ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตประปาระบบประปาผิวดิน จำนวน 5 โครงการ
   ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก สายเทศบาล 3 จากคลองฝาย – ส.ว.อินน์ หมู่ที่ 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
   ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อบต.หนองไข่นก
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 6 (ย้อนหลัง)
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุข-บ้านโคกย่าง บริเวณบ้านหัวตะแบก หมู่ที่ 3 (ย้อน
   ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำประปาพร้อมติดตั้งและซ่อมแซมระบบเรียบร้อย บ้านปะทัดบุ หมู่ที่ 1 (ย้อนหลัง)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวตะแบก หมู่ที่ 3 (ย้อนหลัง)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านกระต่ายตาย หมู่ที่ 7 (ย้อนหลัง)
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.สูงเนิน หมู่ที่ 5
   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 จำนวน 2 โครงการ
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชุมชนบัวทองถึงสุดเขต
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  

เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 เมษายน 2557
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.211.27.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 130,175 
เทศบาลตำบลหัวสำโรง
ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-853718 , 038853104  Fax : 038-853718
Email : huasamrong@hotmail.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.