เทศบาลน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน  ป้องกันยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้นำมีธรรมาภิบาล  การสื่อสารทันสมัย  ก้าวไกลการศึกษา  พัฒนาอาชีพทั่วถึง  ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหัวสำโรง  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ขอเชิญ หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด ในเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง เข้าร่วมฝึกอบรมการดูแลตนเองและลูกหลังคลอด ...
ขอเชิญผู้ป่วยทางจิตเวช ผู้ดูแล และ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง เข้าร่วมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยทางจิตเว ...
ขอเชิญร่วมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ณ อาคารอเนกประสงค์หอประชุมโรงเรียนวัดหัวสำโรง ในว ...
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง ร่วมกับพนักงงานจากบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกันแห่ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ สังกัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง 
        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ สังกัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอ
ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ซอยเทศบาล ๗/๒ - บ้านนางแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวสำโรง จำนวน ๒ ช่วง 
      ด้วยเทศบาลตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ซอยเทศบาล ๗/๒ - บ้านนางแดง หมู่ที่ ๗ ตำบล
ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ สายบ้านเกาะแก้ว - คลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง 
      ด้วยเทศบาลตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ สายบ้
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
อบต.ลาดพัฒนา ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ภาคความรู้ค...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จังหวั...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน...     จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเ...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ วิธีการสอบภาคความรู้ ภาค...     จำนวนผู้เข้าชม 581 ครั้ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ วิธีการสอบภาคความรู้ ภาค...     จำนวนผู้เข้าชม 581 ครั้ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ วิธีการสอบภาคความรู้ ภาค...     จำนวนผู้เข้าชม 581 ครั้ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ วิธีการสอบภาคความรู้ ภาค...     จำนวนผู้เข้าชม 116 ครั้ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ วิธีการสอบภาคความรู้ ภาค...     จำนวนผู้เข้าชม 581 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนต...     จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และ
   ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อสายบ้า
   ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตประปาระบบประปาผิวดิน จำนวน 5 โครงการ
   ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก สายเทศบาล 3 จากคลองฝาย – ส.ว.อินน์ หมู่ที่ 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
   ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อบต.หนองไข่นก
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 6 (ย้อนหลัง)
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุข-บ้านโคกย่าง บริเวณบ้านหัวตะแบก หมู่ที่ 3 (ย้อน
   ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำประปาพร้อมติดตั้งและซ่อมแซมระบบเรียบร้อย บ้านปะทัดบุ หมู่ที่ 1 (ย้อนหลัง)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวตะแบก หมู่ที่ 3 (ย้อนหลัง)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านกระต่ายตาย หมู่ที่ 7 (ย้อนหลัง)
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.สูงเนิน หมู่ที่ 5
   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 จำนวน 2 โครงการ
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชุมชนบัวทองถึงสุดเขต
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  

เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 เมษายน 2557
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.205.221.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 131,672 
เทศบาลตำบลหัวสำโรง
ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-853718 , 038853104  Fax : 038-853718
Email : huasamrong@hotmail.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.